Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4146/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.25 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků na zajištění výpravy hl.m. Prahy na Hry VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 v rozpočtové opatření OVO 9.1.2018 - 9.1.2020
OPP-8206/2017 Oznámení povinně zveřejňovaných údajů Dobrovolného svazku obcí Českého dědictví UNESCO, jehož členem je hl. m. Praha. oznámení OPP 1.1.2018 - 31.12.2038
PRI-3882/2017 Pražský voucher na koučing a mentoring - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3883/2017 Pražský voucher na kreativní služby - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3884/2017 Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
PRI-3885/2017 Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy - výzva č. 1 oznámení PRI 1.1.2018 - 28.6.2018
TSK-3490/2017 Hradešínská záměr TSK 29.12.2017 - 13.12.2018
OVO-3909/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3253 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 za účelem financování mezinárodního projektu Urban Nature Lab, realizovaného v rámci komunitárního rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3910/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3247 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3911/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3214 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kapitolách 01, 02, 04, 07 a 08 rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3912/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3228 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3913/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3249 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3914/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3244 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3915/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3219 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 3. a 4. čtvrtletí 2017 na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti zajišťované autobusovou dopravou PID rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019
OVO-3916/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3231 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 19.12.2017 - 19.12.2019