Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2592/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2452 - k návrhu na upřesnění názvu a celkových nákladů akcí u investičních akcí v kap. 02 - Botanická zahrada hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2593/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2463 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 1981 ze dne 15.8.2017 k návrhu Dodatku č. 42 ke Smlouvě o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2594/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2483 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 17.10.2017 - 17.10.2019
OVO-2327/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2416 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2328/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2411 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2329/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2415 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2330/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2397 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2331/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2419 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2332/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2400 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2333/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2399 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2334/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2404 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2335/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2395 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2336/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2394 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2337/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2403 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2338/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2393 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019