Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2339/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2379 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Vybudování nové návštěvnické WiFi v lokalitě Lanová dráha Petřín rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2340/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2398 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2341/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2342/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2396 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
OVO-2343/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2401 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v rozpočtové opatření OVO 3.10.2017 - 3.10.2019
SLU-2289/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci nálezu motorového vozidla IVECO DAILY, bílé barvy, rz: PB 9508KP, mpz: BLR (Bulharsko), majitel vozu Abdulsalam MNDJ vyhláška SLU 29.9.2017 - 29.3.2018
OCP-2257/2017 Vyhlášení výzvy č. 2 dotačního programu "Zlepšovaní kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech II" granty OCP 27.9.2017 - 31.12.2019
OVO-2267/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2361 - k převodu finančních prostředků odboru RFD MHMP pro zajištění potřebných licencí k provozování kamerových detektorů rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2268/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2367 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2269/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2373 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2364 - k návrhu na přijetí příspěvků cizích subjektů za 2. čtvrtletí 2017 a neinvestičního transferu od města Černošice na úhradu zvýšené dopravní obslužnosti rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2271/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2363 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
OVO-2272/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2374 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 26.9.2017 - 26.9.2019
SLU-2183/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci nálezu motorového vozidla PEUGEOT BOXER, modré barvy, rz: cc4578AM, mpz: BLR (Bulharsko), majitel vozu Rumen Serafimov Haralanov vyhláška SLU 20.9.2017 - 20.3.2018
OVO-2156/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2311 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 KUC MHMP - kultura v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019