Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2110/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.210 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 0254 - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2111/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.205 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2018 do roku 2019 za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2112/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.201 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2113/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.206 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2114/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.200 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2137/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.241 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2138/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.232 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění finančních prostředků odboru HOM MHMP na zaplacení části kupní ceny pozemku parc. č. rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-2139/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.250 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na Vzdělávací rozpočtové opatření OVO 18.2.2019 - 17.2.2021
OVO-1956/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.153 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na výkupy vč. úhrad soudních a insolvenčních řízení rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1957/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.169 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2019 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1958/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.152 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na výkupy nemovitých věcí pro sportovně rekreační projekty rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1959/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.148 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy za účelem zajištění prostředků odboru HOM MHMP na úhradu za provedené práce na rekonstrukci soustavy rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1960/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.149 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport a v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 11.2.2019 - 10.2.2021
OVO-1809/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.127 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava - dodatečné finanční vypořádání závazku vůči SFDI z titulu příjmu z pojistného rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021
OVO-1810/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.141 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2019 v kap. 04 - Školství, mládež a sport - převod nevyčerpaných prostředků z roku rozpočtové opatření OVO 4.2.2019 - 3.2.2021