Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2157/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2342 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2158/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2343 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2159/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2321 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj z rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2160/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2322 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury určený na rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2161/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2341 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2162/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2328 - k návrhu na přerozdělení rozpočtu běžných výdajů schváleného odboru HOM MHMP v kapitole 08 rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OVO-2163/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2323 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí určený na úhradu rozpočtové opatření OVO 19.9.2017 - 19.9.2019
OPP-2150/2017 Vyhlášení grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky na rok 2018 granty OPP 19.9.2017 - 31.12.2018
OVO-2069/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/44 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha - Koloděje rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2070/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/24 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2071/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/86 - k návrhu na změnu účelu části investiční dotace poskytnuté v r. 2017 z rozpočtu hlavního města Prahy MČ Praha 21 rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2072/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/41 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 městské části Praha 2, MČ Praha - Dolní Měcholupy a MČ Praha - rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2073/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/27 - k finančnímu zajištění přípravy a realizace projektů v rámci Operačního programu Doprava a Operačního programu Praha pól růstu ČR a Komunitárního rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2074/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/45 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2017 MČ Praha 13, MČ Praha 14, MČ Praha-Březiněves, MČ Praha - rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019
OVO-2075/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.29/28 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 14.9.2017 - 14.9.2019