Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-2020/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2257 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2021/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2256 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2022/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2252 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
OVO-2023/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2236 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.9.2017 - 12.9.2019
SLU-2017/2017 Vyhlášení popisu věci - ve věci vydání podezřelého osobního motorového vozidla tov. zn. ISUZU TROOPER, r. v. 1989, barva ZLATÁ-METAL, vin JACNBS17CK7102179, objem motoru 2536, vydané osobou Milan BALAŠOV vyhláška SLU 12.9.2017 - 12.3.2018
OTV-1968/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.9.2017 - 12.9.2018
OVO-1900/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2192 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha - Dolní Počernice, MČ Praha - Klánovice a MČ Praha - Čakovice a k rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1901/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2207 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1902/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2216 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1903/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2204 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1904/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2162 - k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky Dodávka, implementace a podpora nástroje na vyhodnocování bezpečnostních událostí rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1905/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2176 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 02 rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1906/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2189 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1907/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2205 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1908/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2206 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019