Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1909/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2203 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1910/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2208 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OVO-1952/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2188 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 5.9.2017 - 5.9.2019
OCP-1898/2018 Aktualizace inventarizace dřevin v Královské oboře Stromovka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 5.9.2017 - 5.9.2018
INF-1716/2018 Provozní podpora Informačního systému krizového řízení veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 29.8.2017 - 29.8.2020
OVO-1717/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2024 - k návrhu na uzavření dohody o narovnání mezi hlavním městem Prahou na straně jedné a společností MARBES CONSULTING s. r.o., na straně druhé, v rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1718/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2143 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy, Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1719/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2020 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek na VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1720/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2142 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - Adaptabilita v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1721/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2027 - k návrhu na převod finančních prostředků z rozpočtu kapitálových výdajů OSI MHMP do rozpočtu běžných výdajů RFD MHMP a RFD - SK rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1722/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2026 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava na úhradu navýšení mezd řidičů autobusů pro zajištění služeb v přepravě rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1723/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2085 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1724/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2081 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1725/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2084 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1726/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2083 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019