Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1727/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2072 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky přijaté od MČ hl.m. Prahy a jejich vrácení Ministerstvu financí rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1728/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2123 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy v působnosti odboru ZSP MHMP rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1729/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2135 - k návrhu na zvýšení CIN (celkových investičních nákladů) odboru OTV MHMP v roce 2017 v kap. 02 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1730/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2086 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1731/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2089 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy určený na rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1732/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2141 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1733/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2082 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1734/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2137 - k návrhu na použití finančních prostředků z fondu investic, úpravu limitu odpisového plánu příspěvkových organizací v působnosti KUC MHMP a úpravu rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1735/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2088 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1736/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2131 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 v souvislosti s Programem Čistá energie Praha 2017 rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1737/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2087 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1738/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2147 - k návrhu na úpravu rozpočtu a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP MHMP a úpravu rozpočtu kap. 0504 v roce rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1739/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2139 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1740/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2021 - k předložení objednávky služeb, zadávací dokumentace a návrhu rámcové dohody na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti pro rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019
OVO-1741/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2136 - k návrhu na úpravu limitu odpisového plánu hlavní činnosti, limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací v působnosti KUC rozpočtové opatření OVO 29.8.2017 - 29.8.2019