Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-0927/2017 Vinohradská x Legerova PLYN opatření ODA 19.7.2017 - 4.8.2017
OCP-0886/2017 část pozemku parc.č. 461/1 v k.ú. Radlice, o výměře 19,8 ha, Zoologické zahradě hl.m.Prahy, za účelem vytvoření přírodní plochy stepního charakteru pro chov koní Převalského, a to na dobu 30 let. záměr - Vypůjčit OCP 19.7.2017 - 3.8.2017
TSK-0892/2017 lávka X557 přes kom. Mírového hnutí - p.č. 3202/1, k. ú. Chodov záměr TSK 19.7.2017 - 3.8.2017
HOM-0902/2017 parc. č. 2265/2, 2280/1, 2280/8, 2383, 3010/2 v kat. území Braník záměr - Pronajmout HOM 19.7.2017 - 3.8.2017
PER-0911/2017 vedoucí oddělení řízení projektů ICT v odboru informatiky volná pracovní místa na MHMP PER 19.7.2017 - 3.8.2017
ODA-0928/2017 Koněvova - povrchy B28 veřejná vyhláška ODA 19.7.2017 - 29.7.2017
OVO-0929/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1752 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0930/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1763 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0931/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1686 - k předložení objednávky a smlouvy o poskytování služeb turistické mobilní aplikace dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0932/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1702 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - RFD SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0933/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1703 - k návrhu na úpravu rozpočtu RFD-SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0934/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1754 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury na podporu rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0935/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1698 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů RFD-SK v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0936/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1747 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů, neinvestičních příspěvků příspěvkových organizací a úpravu limitu prostředků na platy rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019
OVO-0937/2017 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 18.7.2017 - 18.7.2019