Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-4825/2018 Žádost o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů (škeble rybničná, skokan zelený) v souvislosti s rekonstrukcí nádrže V Mydlinkách, MČ Královice oznámení o zahájení řízení OCP 15.2.2018 - 23.2.2018
OCP-4827/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 5 ks dřevin (3x smrk, 1x modřín, 1x jabloň) na parc.č.1806, 1807/1, k.ú. Jinonice, ochr. pásmo př. rez. Prokopské údolí, z důvodu údržby pozemků. oznámení o zahájení řízení OCP 15.2.2018 - 22.2.2018
ROZ-4812/2018 spoluvlastnický podíl 1/2 - byt č. 699/36 Prosek, č.p. 698-711, byt. dům, na pozemku parc.č. 1264-1277 a podíl 4060/5139848 na společ. částech domu a pozemku, LV 2463 v k.ú. Prosek, obec Praha dražební vyhláška ROZ 14.2.2018 - 3.5.2018
HOM-4643/2018 prodej pozemků v k.ú. Radlice záměr - Prodat HOM 14.2.2018 - 7.3.2018
OCP-4818/2018 EIA - stanovisko k záměru Obytný soubor Praga, k.ú. Záběhlice a k.ú. Hostivař oznámení OCP 14.2.2018 - 6.3.2018
HOM-4778/2018 výpůjčka pozemků záměr - Vypůjčit HOM 14.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4789/2018 č. parc.2160/222, k. ú. Stodůlky, naproti Bellušova 1856/28, Praha 13 záměr TSK 14.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4790/2018 č. parc. 2249, k. ú. Holešovice, Janovského 986/17, Praha 7 záměr TSK 14.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4791/2018 č. parc. 2561, k. ú. Hloubětín, Zelenečská 128/32, Praha 9 záměr TSK 14.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4792/2018 Křižíkova 68 x Březinova 14, Praha 8, parc.č. 812/1 a 818, k.ú. Karlín záměr TSK 14.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4793/2018 Kubelíkova 1834/19, Praha 3, parc.č. 4339, k.ú. Žižkov záměr TSK 14.2.2018 - 1.3.2018
ODA-4794/2018 RTT Vinohradská (Želivského - Muzeum) oznámení o zahájení řízení ODA 14.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4797/2018 pronajmout část komunikace viz příloha záměr TSK 14.2.2018 - 1.3.2018
ODA-4828/2018 Zborovská, Janáčkovo nábř. - film opatření ODA 14.2.2018 - 1.3.2018
ODA-4829/2018 Korunní - film opatření ODA 14.2.2018 - 1.3.2018