Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8518/2018 rekonstrukce chodníku a vozovky, Pod Dvorem, veleslavínská, U Zámečku záměr TSK 14.8.2018 - 29.8.2018
TSK-8519/2018 zařízení staveniště, Bělohorská záměr TSK 14.8.2018 - 29.8.2018
TSK-8520/2018 zařízení staveniště, Eliášova 16 záměr TSK 14.8.2018 - 29.8.2018
TSK-8527/2018 Albertov, Pod Větrovem par.č. 2495,2466/1, kat.ú. Nové Město záměr - Vypůjčit TSK 14.8.2018 - 29.8.2018
HOM-8528/2018 parc. č. 580/53 v kat. území Kamýk záměr - Pronajmout HOM 14.8.2018 - 29.8.2018
HOM-8530/2018 parc. č. 4635/239,4635/639,4635/641,4635/643,4635/645,4635/647, 4635/649,4635/650,4635/651,4635/652,4635/653,4635/654,4635/655,4635/656,4635/657 v kat. území Modřany záměr - Pronajmout HOM 14.8.2018 - 29.8.2018
DSC-8531/2018 Igor OBOROWSKI, 13.07.1970 - oznámení o možnosti převzetí uložené písemnosti oznámení DSC 14.8.2018 - 29.8.2018
TSK-8532/2018 umístění infopoutače na ul. Trojská 176/30, parc.č. : 1766/1, k.ú: Kobylisy záměr TSK 14.8.2018 - 29.8.2018
HOM-8534/2018 parc. č. 1573/1 v kat. území Podolí záměr - Pronajmout HOM 14.8.2018 - 29.8.2018
HOM-8535/2018 parc. č. 2845/50, 2845/53, 2845/54 v kat. území Záběhlice záměr - Pronajmout HOM 14.8.2018 - 29.8.2018
HOM-8536/2018 parc. č. 2780/248 v kat. území Stodůlky záměr - Pronajmout HOM 14.8.2018 - 29.8.2018
HOM-8537/2018 parc. č. 4400/763, 4400/766 v kat. území Modřany záměr - Pronajmout HOM 14.8.2018 - 29.8.2018
ODA-8538/2018 SSZ 8.951 Zenklova - U Meteoru oznámení o zahájení řízení ODA 14.8.2018 - 29.8.2018
ODA-8545/2018 Kutnohorská x Kardausova_pokládka kabelů opatření ODA 14.8.2018 - 29.8.2018
TSK-8546/2018 Zábor pro výtah, Palmovka záměr TSK 14.8.2018 - 29.8.2018