Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1642/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1965 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505, rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1643/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1989 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1644/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2000 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1645/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1994 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1646/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1992 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1647/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1918 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1648/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1894 - k návrhu na vyplacení nálezného za náhodný archeologický nález a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy kapitoly 06 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1649/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1831 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na r. 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1650/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1886 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v kap. 10 - Pokladní správa za účelem dofinancování akce NF - Obnova rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1651/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1902 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1652/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1915 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1653/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1917 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1654/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1911 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zemědělství na rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1655/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1818 - k záměru odboru INF MHMP na realizaci veřejné zakázky Definice, nastavení a realizace EA v podmínkách MHMP a ke jmenování komise rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1656/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1926 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019