Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8500/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2020 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8501/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2005 - k návrhu na úpravu rozpočtu v souvislosti s provozem ekocentra PRALES příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8502/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1940 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 9 na projekt AgriGo4Cities rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8503/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2021 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8504/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2010 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 0254 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8505/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1945 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8506/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1943 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8507/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1948 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8508/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2017 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8509/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2014 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8510/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1985 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8511/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1986 - k návrhu na úpravu rozpočtu příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8512/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1949 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8513/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2015 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020
OVO-8514/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1983 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální investiční dotace z kap. 0544 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 7.8.2018 - 6.8.2020