Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0429/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2884 - k návrhu na úhradu pokut za opožděné podání daňového tvrzení k dani z nabytí nemovitých věcí Městskou části Praha 2, Městskou částí Praha 4, rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0430/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2897 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0431/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2885 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0432/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2933 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0433/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2911 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0504 a kap. 0924 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0434/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2922 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0435/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2919 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0436/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2893 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva kultury na kulturní aktivity určený MČ HMP a rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0437/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2892 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0438/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2886 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0439/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2894 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0440/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2853 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Praha bez bariér, Vršovická, Národní muzeum) MHMP RFD-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0441/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2917 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 04 - Školství, mládež a sport z důvodu změn v síti škol a školských zařízení a k finančnímu rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0442/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2873 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální investiční dotace z kap. 0546 a úpravu rozpočtu v kap. 0546 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020
OVO-0443/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2858 - k návrhu na uzavření dohody o narovnání a úpravě vzájemných vztahů mezi Hlavním městem Prahou a společností ELTODO a.s. rozpočtové opatření OVO 13.11.2018 - 12.11.2020