Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-1657/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1907 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0461 a poskytnutí finančních prostředků příspěvkové organizaci Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1658/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1914 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1659/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1924 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1660/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1990 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OVO-1661/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1919 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý investiční a neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 15.8.2017 - 15.8.2019
OTV-1453/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1454/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1455/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1456/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OTV-1457/2018 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 15.8.2017 - 16.8.2018
OSI-1370/2018 Stavba č. 42935 P + R Opatov - projektová činnost veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
OSI-1372/2018 stavba č. 0211 Lipnická - Ocelkova, zpracování projektová dokumentace a zajištění výkonu autorského dozoru veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 10.8.2017 - 11.8.2018
OCP-1242/2018 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 3.8.2017 - 3.8.2019
OCP-1243/2018 Stanovování množství sedimentů ve vodních nádržích veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 3.8.2017 - 4.8.2018
OCP-1206/2018 Monitoring návštěvnosti vybraných lesních celků veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.8.2017 - 2.8.2018