Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ODA-4830/2018 Zborovská - stavba opatření ODA 14.2.2018 - 1.3.2018
ODA-4831/2018 Zborovská - stavba opatření ODA 14.2.2018 - 1.3.2018
ODA-4832/2018 Žitná - stavba aukční karta ODA 14.2.2018 - 1.3.2018
OVO-4801/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.229 - k předložení objednávky služeb a zadávací dokumentace dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu Smart rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4802/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.265 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 0264 - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4803/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.285 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4804/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.287 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4805/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.277 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 07 - Bezpečnost - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.279 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Galerie hl.m. Prahy a divadla Minor v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.283 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.278 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 07 - Bezpečnost na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4809/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.284 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4810/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.286 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
OVO-4811/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.266 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 13.2.2018 - 13.2.2020
ROZ-4784/2018 stavba bez čp/če Záběhlice na pozemku parc.č. 5190/34 a pozemky (zahrady) parc.č. 5190/1 a 5190/24 s příslušenstvím (trvalé porosty), LV 11427 v k.ú. Záběhlice, obec Praha dražební vyhláška ROZ 13.2.2018 - 12.4.2018