Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-4781/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/1 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4784/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/46 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů MHMP ODO-SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4785/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/26 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 01, 02, 07 a 10 rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4786/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/45 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové dotace MČ Praha 14 a k úpravě vlastního rozpočtu hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4787/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/21 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha - Dubeč z rozpočtu kap. 07 BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4791/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/47 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP na rok 2019 v kap. 03 rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4826/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/111 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace na zajištění projektu Festival svobody na školách rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4827/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/110 - k návrhu na poskytnutí neinvestiční účelové individuální dotace ústavu Česká hlava PROJEKT z.ú. na zajištění 12. ročníku Celostátního setkání učňovské mládeže s názvem: Machři roku 2019 rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4828/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/129 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4829/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/108 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 04 - školství, mládež a sport a návrhu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městské části Praha 8 na real rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4830/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/130 - k návrhu na poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2019 z kapitoly 04 - Školství, mládež a sport pro MČ Praha - Šeberov rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
OVO-4831/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.8/128 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2019 rozpočtové opatření OVO 20.6.2019 - 19.6.2021
HOM-4748/2019 spoluvlastnický podíl 1/18 - pozemky parc.č. 4243 (lesní), parc.č. 4254 a parc.č. 4300 (orná půda), LV 117, v k.ú. Klášterec nad Orlicí, obec Klášterec nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí dražební vyhláška HOM 20.6.2019 - 18.9.2019
HOM-4749/2019 spoluvlastnický podíl 3/16 - rodinný dům, Mirošovice, č.p. 167, na pozemku parc.č. St. 329 a pozemek parc.č. 535/3 (zahrada), LV 534, v k.ú. Mirošovice u Říčan, obec Mirošovice, okr. Praha-východ dražební vyhláška HOM 20.6.2019 - 18.9.2019
ZDR-4763/2019 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - IBI, spol. s r.o. oznámení ZDR 20.6.2019 - 20.8.2019