Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-9830/2018 Pronájem garáž. stání Karla Hlaváčka, k.ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 18.10.2018 - 2.11.2018
TSK-9877/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 1039/1, 1014/1 k.ú. Malá Strana záměr TSK 18.10.2018 - 2.11.2018
TSK-9879/2018 parc.č. 2330/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 18.10.2018 - 2.11.2018
PER-9882/2018 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem (PT10) volná pracovní místa na MHMP PER 18.10.2018 - 2.11.2018
PER-9883/2018 referent / referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem (PT9) volná pracovní místa na MHMP PER 18.10.2018 - 2.11.2018
TSK-9884/2018 Slivenecká P5 záměr TSK 18.10.2018 - 2.11.2018
OCP-9885/2018 Oznámení o zahájení řízení o udělení souhlasu k provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PR Divoká Šárka. oznámení o zahájení řízení OCP 18.10.2018 - 2.11.2018
TSK-9886/2018 Thámova 84/23, Praha 8, parc. č. 805/3, k.ú. Karlín záměr TSK 18.10.2018 - 2.11.2018
OCP-9892/2018 oznámení návrhu opatření obecné povahy - změna záplavového území a aktivní zóny ZÚ Litovicko-Šáreckého potoka ve dvou úsecích veřejná vyhláška OCP 18.10.2018 - 2.11.2018
TSK-9908/2018 Petra Slezáka 445/15, Praha 8 - Karlín záměr TSK 18.10.2018 - 2.11.2018
ODA-9912/2018 Štěrboholská spojka_dilatace Hostavický potok opatření ODA 18.10.2018 - 2.11.2018
OCP-9887/2018 Oznámení o zahájení spr. řízení dle zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - kácení 38 ks dřevin na parc.č.933/8, k.ú. Malá Strana, přír. pam. Petřín, z provozně bezpečnostních důvodů. oznámení o zahájení řízení OCP 18.10.2018 - 25.10.2018
SCZ-9850/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru cévní chirurgie - jednodenní péče pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 17.10.2018 - 28.11.2018
SCZ-9851/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru cévní chirurgie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 17.10.2018 - 28.11.2018
SCZ-9852/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru dětská gynekologie pro území hl. m. Prahy výběrové řízení SCZ 17.10.2018 - 28.11.2018