Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7406/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/169 - k návrhu Koncepce výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH požární technikou ve střednědobém výhledu na odbobí 2019 - 2021 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7407/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/42 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů-bezbariér MHMP RFD-SK a Dopravní podnik HMP a.s. v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7408/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/185 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7409/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/41 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů ZPS MHMP-RFD SK v kapitole 03 Doprava rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7410/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/184 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06, odboru 62 - KUC MHMP a poskytnutí individuálních účelových dotací v oblasti kultury v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7411/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/60 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Čakovice z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vl. hl. m. rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7412/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/164 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 13 z rozpočtu kap. 07- BEZPEČNOST rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7413/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/155 - k návrhu prodeje bytových domů, zastavěných a funkčně příslušných pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7414/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/188 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 19 z rozpočtu kap. 06 - Kultura a cestovní ruch rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7415/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/171 - k návrhu dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. DOT/66/03/001653/2017 mezi hlavním městem Prahou a Českou republikou - Hasičským rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7416/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/35 - k návrhu na přidělení grantů pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl.m. Prahy na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7577/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/53 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 hl. m.Prahy a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl.m.Prahy měs rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7578/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/157 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 (Nemocnice Na Františku) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 201 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7579/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/156 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 3, Městské části Praha 8, Městské části Praha 11, Městské části Praha 1 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7580/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/186 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republik rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020