Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9740/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2619 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s vyhlášením rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OVO-9741/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2621 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 9.10.2018 - 8.10.2020
OPP-9622/2018 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2017 oznámení OPP 4.10.2018 - 19.10.2038
OVO-9557/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2569 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9558/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2566 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9559/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2580 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných a kapitálových výdajů OCP MHMP na rok 2018 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9560/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2561 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 za účelem financování mezinárodního projektu Urban Nature Lab realizovaného v rámci komunitárního rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9561/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2575 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9562/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2586 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9563/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2570 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze Státního fondu životního prostředí v souvislosti s rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9564/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2559 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže hlavního rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9565/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2591 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu odboru HMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9566/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2568 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9567/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2564 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020
OVO-9623/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2554 - k návrhu na poskytnutí grantů hl.m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republiky v roce 2018 - V. kolo rozpočtové opatření OVO 2.10.2018 - 1.10.2020