Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-0020/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2744 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (gymnázia, rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0021/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2713 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0022/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2712 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0464 - SVC MHMP na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0023/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2732 - k návrhu na poskytnutí a zamítnutí dotací v rámci Programu Čistá energie Praha 2018 IV. rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0024/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2715 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0025/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2741 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0026/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2743 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou (střední odborná rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0027/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2721 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0028/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2717 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0029/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2728 - k návrhu na použití fondu investic u příspěvkové organizace Městská nemocnice následné péče v působnosti odboru ZSP MHMP v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0030/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2725 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0031/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2722 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky v rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0054/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2701 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0264 a kap. 0220 v souvislosti s novou inv. akcí v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0055/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2730 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06 a příspěvkových organizací Divadlo Na zábradlí, Galerie hlavního města Prahy a Městská knihovna v Praze rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020
OVO-0092/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2709 - k návrhu na uzavření smlouvy na realizaci stavby č. 1/4/J90/00 Náhradní zdroje elektrické energie na vybraných čerpacích stanicích pitné vody“ rozpočtové opatření OVO 23.10.2018 - 22.10.2020