Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7192/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1402 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7193/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1400 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer určený městské části Praha 6 na projekt spolufinancovaný EU v rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7194/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1434 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7195/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1373 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů OTV MHMP v kap. 02 Městská infrastruktura a navýšení CIN u stavby č. 42699 Rekonstrukce ulice rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7196/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1411 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7197/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1409 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 5.6.2018 - 4.6.2020
OVO-7062/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1274 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové individuální dotace z kap. 0546 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7063/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1246 - k realizaci projektu Podpora domácího kompostování na území hlavního města Prahy“ (OPŽP, výzva 68) rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7084/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1217 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Řešení pro řízení sítě, vizualizaci a evidenci ICT aktiv“ rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7085/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1222 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru na podporu projektů k záchraně ohrožených druhů zvířat ve volné přírodě a úpravu rozpočtu v rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7109/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1260 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7110/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1258 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7111/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1254 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0464 a kap. 0264 - SVC MHMP v souvislosti se zajištěním akce Cervia Citta Giardino - Maggio in Fiore 2018 rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7112/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1259 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020
OVO-7113/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1271 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu Publicita a informovanost o OP PPR“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce rozpočtové opatření OVO 29.5.2018 - 28.5.2020