Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8472/2018 KOSTELNÍ 42, pč 220 kúHolešovice záměr TSK 11.8.2018 - 26.8.2018
ZSP-8444/2018 Vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Programy v oblasti zdravotnictví pro rok 2019 granty ZSP 10.8.2018 - 31.12.2018
SCZ-8466/2018 oprava č. SCZ- 8419/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - DONSKÁ CLINIC s.r.o. oznámení SCZ 10.8.2018 - 7.10.2018
ROZ-8457/2018 rodinný dům Vysočany, č.p. 381 na pozemku parc.č. 1901/9 a pozemek parc.č. 1901/28 (zemědělský půdní fond), včetně příslušenství (ocelový, zděný sklad, opěrné zídky aj.), LV 3663 v k.ú. Vysočany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 10.8.2018 - 26.9.2018
ROZ-8458/2018 zrušení dražby: byt č. 1356/14 Beroun-město, č.p. 1356,1357 na pozemku parc.č. 4378 a podíl 38/3592 na společných částech domu a pozemku, LV 7463 v k.ú. Beroun, obec Beroun, z důvodu uhrazení pohledávky dražební vyhláška ROZ 10.8.2018 - 18.9.2018
HOM-8380/2018 SŽDC, s.o., část pozemku parc.č. 130/5 o výměře 4m2 (dle GP nově 130/8) záměr - Prodat HOM 10.8.2018 - 2.9.2018
HOM-8389/2018 prodat spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku parc. č. 2185 k.ú. Libeň záměr - Prodat HOM 10.8.2018 - 30.8.2018
HOM-8414/2018 směna pozemků v k.ú. Troja záměr - Směnit HOM 10.8.2018 - 30.8.2018
ROZ-8464/2018 podnik (obchodní závod) POLDI s.r.o. a podnik POLDI TRADE a.s.; stavby bez čp/če a pozemky na LV č. 31647 a 31603 v k.ú. Dubí u Kladna a na LV č. 20273 a 19222 v k.ú. Kladno a dále movitý majetek, pohledávky, listinné akcie aj. dražební vyhláška ROZ 10.8.2018 - 30.8.2018
PER-8436/2018 finanční manažer manažerka v odboru evropských fondů volná pracovní místa na MHMP PER 10.8.2018 - 27.8.2018
TSK-8430/2018 Holoubkovská záměr TSK 10.8.2018 - 25.8.2018
TSK-8431/2018 č. parc. 585/194, k. ú. Bohnice, Katovická 14, Praha 8 záměr TSK 10.8.2018 - 25.8.2018
HOM-8459/2018 Jungmannova 28, Praha, stavba č.p. 747, součástí pozemku parc. č. 647, k.ú. Nové Město záměr HOM 10.8.2018 - 25.8.2018
HOM-8460/2018 Jungmannova 28, Praha 1, stavba č.p. 747, součástí pozem. parc. č. 647, k.ú. Nové Město záměr HOM 10.8.2018 - 25.8.2018
HOM-8461/2018 Celetná 19, 21, Praha 1, k.ú. Staré Město záměr HOM 10.8.2018 - 25.8.2018