Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SLU-4785/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 3034/2018, ze dne 10. 01. 2018, (Elizabeta Caldarai, RUMUNSKO) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 18945/2018 veřejná vyhláška SLU 13.2.2018 - 1.3.2018
SLU-4786/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 3029/2018, ze dne 10. 01. 2018, (VALA DANIEL, ŠVÉDSKO) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 18901/2018 veřejná vyhláška SLU 13.2.2018 - 1.3.2018
SLU-4787/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 3033/2018, ze dne 10. 01. 2018, (Mikhail Mikhaylovich Aleshmkov, Ruská federace) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 18802/2018 veřejná vyhláška SLU 13.2.2018 - 1.3.2018
STR-4795/2018 Umístění stavby nazvané "Rezidence Podolské schody" na pozemcích v k.ú. Podolí rozhodnutí STR 13.2.2018 - 1.3.2018
STR-4798/2018 umístění stavby pro reklamu nazvané "světelné reklamního zařízení na fasádě budovy", Praha, Holešovice č.p. 1272, Dělnická 53, č. parc. 898 rozhodnutí STR 13.2.2018 - 1.3.2018
TSK-4761/2018 Stavební úpravy NTL a STL plynovodů a přípojek - Křesomyslova a okolí, Praha 4 záměr TSK 13.2.2018 - 28.2.2018
TSK-4762/2018 Stavební úpravy NTL a STL plynovodů a přípojek - Nuselská a okolí, Praha 4 záměr TSK 13.2.2018 - 28.2.2018
OCP-4764/2018 EIA - Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru IKEM – výstavba nových budov G1, G2 a laboratorního bloku rozhodnutí OCP 13.2.2018 - 28.2.2018
TSK-4765/2018 rekonstrukce kanalizace, ul. Branická, Pod Svahem, K Ryšánce, P4 záměr TSK 13.2.2018 - 28.2.2018
TSK-4767/2018 OVŘ, U Michelského mlýna, Ve Vilách, P4 záměr TSK 13.2.2018 - 28.2.2018
TSK-4768/2018 OVŘ, Závišova, Křesomyslova, Bělehradská, P4 záměr TSK 13.2.2018 - 28.2.2018
HOM-4771/2018 parc. č. 1857/129, v kat. území Kamýk záměr - Pronajmout HOM 13.2.2018 - 28.2.2018
TSK-4779/2018 Pronájem části komunikace - kontejnery Chodov, Háje záměr TSK 13.2.2018 - 28.2.2018
OVO-4799/2018 Svolání jednání 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 22. 2. 2018 oznámení OVO 13.2.2018 - 24.2.2018
OVO-4800/2018 Návrh programu jednání 34. zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se koná dne 22. 2. 2018 oznámení OVO 13.2.2018 - 24.2.2018