Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-6077/2016 Zveřejnění uzavřených smluv z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 15.12.2016 - 15.12.2019
OCP-6103/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6104/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6105/2017 Zajištění a realizace exkurzí do provozu na zpracování a využití odpadů pro pražské ZŠ a SŠ ve školním roce 2016/2017 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6107/2017 stavba č. 3119 TV Čakovice, etapa 0008 komunikace Čakovice, část Otavská veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6109/2017 stavba č. 3111 TV Lysolaje, etapa 0013 Poustka, 4. část veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6110/2017 stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002 - Kanalizace Budovec veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6114/2017 Hodnocení rizika skalního řícení ve vybraných lokalitách ve správě Odboru ochrany prostředí MHMP veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OCP-6116/2017 Hodnocení rizika skalního řícení ve vybraných lokalitách ve správě Odboru ochrany prostředí MHMP veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 15.12.2016 - 16.12.2017
OTV-6068/2017 Dodatečné stavební práce na stavbě č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007-Červený mlýn veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 14.12.2016 - 15.12.2017
OTV-6057/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 14.12.2016 - 14.12.2017
OCP-6070/2017 „Návrh pilotního projektu zavádění systému energetického managementu v budovách HMP“ veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky OCP 14.12.2016 - 14.12.2017
OCP-6054/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.12.2016 - 13.12.2021
OCP-6055/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 13.12.2016 - 13.12.2021
OTV-6047/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 13.12.2016 - 14.12.2017