Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-6048/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 13.12.2016 - 14.12.2017
OTV-6049/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 13.12.2016 - 14.12.2017
OTV-6050/2017 Stavba č. 3150 TV Benice, etapa 0003 Komunikace Benice, 2. část - Rekonstrukce ul. K Pitkovicům veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 13.12.2016 - 14.12.2017
OTV-6032/2017 Dodatečné stavební práce pro stavbu č. 7500 TV Praha 6, etapa 0001 Šárecké údolí veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 13.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6013/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6020/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6021/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6022/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6023/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6024/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6025/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6026/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
OCP-6027/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OCP 12.12.2016 - 13.12.2017
KUC-5985/2017 Výroba stánku a zajištění účasti HMP na mezinárodním odborném veletrhu EXPO REAL Mnichov veřejná zakázka - Evidenční list zakázky KUC 9.12.2016 - 10.12.2017
OCP-5986/2017 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 9.12.2016 - 10.12.2017