Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-9180/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/38 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 OTV MHMP v kapitole 01 a 02 a HOM MHMP v kap. 08 rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9182/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/9 - k návrhu na úplatné nabytí spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 1595/1 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-9183/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/57 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 na rok 2017 u škol, jejichž zřizovatelem jsou městské části hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OVO-0792/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.26/5 - k realizaci mezinárodních projektů INNOTRANS a InnovaSUMP rozpočtové opatření OVO 27.4.2017 - 27.4.2019
OSI-9119/2018 Stavba č. 42692 "Výstavba domků Odlochovice" - stavební práce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 26.4.2017 - 27.4.2018
INF-9090/2018 Zajištění elektronických komunikací v oblasti datových služeb veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 25.4.2017 - 25.4.2020
OVO-0780/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.917 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování konceptu rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0783/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.960 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0784/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.940 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva financí na krytí rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0789/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.943 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v souvislosti s vratkou části účelové investiční dotace od MČ Praha 4, která jí byla poskytnuta v roce 2015 a rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0793/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.941 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.961 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.918 - k předložení objednávky služeb a výzvy k podání nabídek na VZMR dle příkazní smlouvy o poskytování a zajišťování služeb v rámci naplňování rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
OVO-0811/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.942 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního rozpočtové opatření OVO 25.4.2017 - 25.4.2019
HOM-8956/2018 "Rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie Nemocnice Na Bulovce - projektová dokumentace" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele HOM 19.4.2017 - 19.4.2018