Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8928/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.904 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8929/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.903 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8930/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.905 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8931/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.877 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2017 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8932/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.909 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8933/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.883 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8934/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.906 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8935/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.908 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8936/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.881 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8937/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor - Pražské kreativní centrum a k návrhu na výpověď nájemních smluv rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8938/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.882 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8939/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.865 - k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží, identifikaci jejich vlastníků a stanovení rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8940/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.907 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-0808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.913 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 735 ze dne 4.4.2017 k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-0810/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.902 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 06 - Kultura a cestovní ruch a v kap. 10 - Pokladní správa a k návrhu na poskytnutí návratné finanční rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019