Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SML-8770/2018 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SML-8771/2018 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 10.4.2017 - 11.4.2018
SML-8772/2018 Gymnázium Nad Štolou P7 - Nástavba budovy C-Re veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 10.4.2017 - 11.4.2018
OVO-8636/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.760 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ hl.m. rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8637/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.762 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu ze Státního fondu životního rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8639/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.782 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu běžných výdajů na rok 2017 v kapitole 02 - Městská infrastruktura rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8640/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.765 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8641/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.761 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8642/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.786 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na dotační rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8643/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.764 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8644/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.763 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8645/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.775 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8647/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.785 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8648/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.767 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019
OVO-8798/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.735 - k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 4.4.2017 - 4.4.2019