Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-5878/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.737 - k návrhu OCP MHMP na úpravu rozpočtu v kapitole 02 - Městská infrastruktura na rok 2018 rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5879/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.729 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o vratky finančních prostředků ze státního rozpočtu rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5880/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.727 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5881/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.728 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5882/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.695 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Bezpečná výměna a archivace dat“ rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5883/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.720 - k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci programu Interreg Europe a na úpravu běžných výdajů v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5884/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.741 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 - vratka od soukromé školy rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5885/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.726 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5886/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.713 - ke změně počtu systemizovaných míst Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5887/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.740 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2018 v kap. 04 - Školství, mládež a sport rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5888/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.738 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5889/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.697 - k návrhu na úpravu neinvestičního příspěvku na zpracování studie Holešovice Bubny - Zátory rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5924/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.694 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Pilotní migrace aplikací“ rozpočtové opatření OVO 3.4.2018 - 2.4.2020
OVO-5750/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.687 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020
OVO-5751/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.679 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 06, příspěvkové organizace Galerie hlavního města Prahy v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 27.3.2018 - 26.3.2020