Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-8956/2018 "Rekonstrukce pavilonu č. 5 chirurgie Nemocnice Na Bulovce - projektová dokumentace" veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele HOM 19.4.2017 - 19.4.2018
OVO-8928/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.904 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z MŠMT určené na program rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8929/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.903 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 a příspěvkové organizace Divadlo pod Palmovkou v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8930/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.905 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2017 v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8931/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.877 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce 2017 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8932/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.909 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8933/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.883 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8934/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.906 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2017 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8935/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.908 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8936/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.881 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8937/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.851 - k návrhu na uzavření smluv o nájmu nebytových prostor - Pražské kreativní centrum a k návrhu na výpověď nájemních smluv rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8938/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.882 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8939/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.865 - k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace a retenčních nádrží, identifikaci jejich vlastníků a stanovení rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-8940/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.907 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019
OVO-0808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.913 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 735 ze dne 4.4.2017 k návrhu na provedení revitalizace Čestného pohřebiště hrdinů II. odboje rozpočtové opatření OVO 18.4.2017 - 18.4.2019