Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8481/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bílá skála veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8482/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Modřanská rokle. veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8485/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Milíčovský les a rybníky veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8487/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Jabloňka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8489/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Baba veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8492/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Trojská veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8493/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku U Branického pivovaru veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8494/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Velká skála veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8495/2018 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Bohnické údolí veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8496/2018 Realizace plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Rohožník - lom v Dubči veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8497/2018 Realizace plánu péče o zvláště chránené území, přírodní památku Pitkovická stráň veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8498/2018 Realizace projektu „Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní rezervaci Vinořský park“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8500/2018 Realizace projektu Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Počernický rybník veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8501/2018 Realizace projektu „Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Havránka“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8502/2018 Realizace projektu Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Podolský profil veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018