Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7468/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/55 - k návrhu na úpravu rozpočtu výdajů vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy MČ Praha 8 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7469/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/176 - k návrhu na snížení kapitálových výdajů odboru OTV MHMP v roce 2018 v kap. 02 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Šeberov rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7470/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/56 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Praha v roce 2018 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace Městské části Praha 1 z rozpočtu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7471/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/173 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2018 a poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Běchovice rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7472/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/168 - k návrhu Koncepce rekonstrukce služeben Městské policie hl. m. Prahy a Policie ČR, které se nacházejí v majetku svěřeném městským částem hl. m. Prahy ve rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7473/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/64 - k návrhu na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy v roce 2018 MČ Praha - Nedvězí na úhradu restituční náhrady v katastrálním území Nedvězí rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7474/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/166 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018 MČ Praha - Libuš - zřízení nové služebny Městské policie rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7475/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/52 - k financování nákupu akcií společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7476/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/59 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha - Dolní Měcholupy z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 a k úpravě rozpočtu vlastního hl. m. Prahy rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7575/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/196 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 (Integrační centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7576/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/54 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v souvislosti s vratkou nevyčerpaných účelových prostředků od MČ Praha 12 a na poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 12 z rozpočt rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7577/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/53 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s dodatečným přiznáním k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 hl. m.Prahy a k vratkám podílů na dodatečné daňové povinnosti hl.m.Prahy měs rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7578/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/157 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 1 (Nemocnice Na Františku) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 201 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7579/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/156 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kapitole 0811 a k návrhu na poskytnutí dotace Městské části Praha 3, Městské části Praha 8, Městské části Praha 11, Městské části Praha 1 rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7580/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/186 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu a 25 let České republik rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020