Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SML-5099/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - RE veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 24.10.2016 - 25.10.2017
SML-5100/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - RE veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 24.10.2016 - 25.10.2017
OSI-5112/2017 Dopravní řídící ústředna stavby č. 40759, Multifunkční operační středisko Malovanka veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 24.10.2016 - 25.10.2017
OSI-5117/2017 Dopracování DUR pro stavbu č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 24.10.2016 - 25.10.2017
OCP-5089/2017 Podklady pro projekty ve Stromovce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 21.10.2016 - 22.10.2017
ODA-5016/2016 Termíny zkoušek odborné způsobilosti pro rok 2017 oznámení ODA 20.10.2016 - 12.12.2017
OCP-5015/2017 Úprava lesní cesty u bobové dráhy, Praha 8 - Libeň veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 19.10.2016 - 20.10.2017
OCP-5012/2017 Oprava cest a opěrných zídek v lesoparku Cibulka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 19.10.2016 - 19.10.2017
SVC-4950/2017 Pronájem a zajištění provozu mobilního ledového kluziště veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SVC 17.10.2016 - 18.10.2017
SVC-4951/2017 Pronájem a zajištění provozu mobilního ledového kluziště veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SVC 17.10.2016 - 18.10.2017
OTV-4947/2017 stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 17.10.2016 - 17.10.2017
OCP-4918/2016 Zveřejnění uzavřené smlouvy z Programu Čistá energie Praha 2016 granty OCP 15.10.2016 - 15.10.2019
SML-4934/2017 VOŠ a SŠ V. Hollara, P 3 - rekonstrukce oken - TDI veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 14.10.2016 - 15.10.2017
OTV-4897/2017 stavba č. 3295 TV Horní Počernice, etapa 0013 Komunikace Božanovská - 2. část veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OTV 13.10.2016 - 14.10.2017
OCP-4872/2017 Založení květnatých luk na vybraných lokalitách v okolí vodních toků na území hl. m. Prahy veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 12.10.2016 - 13.10.2017