Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8518/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku U Závisti“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8519/2018 Realizace projektu "Plán péče o přírodní rezervaci Homolka" veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8520/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku Dolní Šárka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8521/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku Nad Mlýnem“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8522/2018 Správa, aktualizace a tvorba vektorových, rastrových a popisných uživatelských databází odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v období od 1.5. 2015 do 30.4. 2016. veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8523/2018 Správa, aktualizace a tvorba vektorových, rastrových a popisných uživatelských dat geografických informačních systémů Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v období od 1.5. 2016 do 30.4. 2017 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8524/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní rezervaci Divoká Šárka“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8526/2018 Monitorování vlivu pastvy ovcí a koz na rostlinná společenstva xerotermních stepí ve vybraných významných přírodních lokalitách na území Prahy a konzultační činnost veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8527/2018 Údržba vybraných významných přírodních lokalit v hl. m. Praze řízenou pastvou smíšenými stády ovcí a koz veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OVO-8528/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/65 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují lékařskou rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8529/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/19 - k návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8530/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/18 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (příp. v předchozích letech) k rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8531/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/12 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v návaznosti na transformaci Technické správy komunikací hl. m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8532/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/17 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2016 a let minulých a jejich využití rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8533/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/70 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 0704, § 5311 - záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019