Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
FON-4866/2017 První průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 12.10.2016 - 12.10.2017
OZV-4853/2016 Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017 usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2458 ze dne 11.10.2016 - Zásady pro poskytování grantů hl.m. Prahy v oblasti kongresového turismu na rok 2017 granty KUC 11.10.2016 - 31.12.2017
OTV-4855/2017 stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace OTV 11.10.2016 - 12.10.2017
OTV-4856/2017 stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 11.10.2016 - 12.10.2017
OTV-4857/2017 stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 11.10.2016 - 12.10.2017
OTV-4858/2017 stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise OTV 11.10.2016 - 12.10.2017
OTV-4865/2017 stavba č. 0204 TV Nebušice, etapa 0004 Komunikace II. veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 11.10.2016 - 12.10.2017
INF-4816/2017 Dodávky HW zařízení, standardního SW a odborných služeb technického poradenství veřejná zakázka - Dodatečná informace INF 10.10.2016 - 10.10.2021
SML-4787/2017 "OU Vyšehrad, P2 - Rekonstrukce pavilonu" veřejná zakázka - Oznámení o výsledku zadávacího řízení SML 10.10.2016 - 14.11.2017
SML-4788/2017 OU Vyšehrad, P 2 - rekonstrukce pavilonu - TDI veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 10.10.2016 - 11.10.2017
OCP-4812/2017 Stavební úpravy bývalé myslivny a objektu zázemí údržby ve Stromovce veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 10.10.2016 - 11.10.2017
FON-4809/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 10.10.2016 - 10.10.2017
OCP-4774/2017 Stavební úpravy bývalé myslivny a objektu zázemí údržby ve Stromovce veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 7.10.2016 - 8.10.2017
FON-4775/2017 Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních úprav veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 7.10.2016 - 7.10.2017
FON-4777/2017 První průběžná evaluace Operačního programu Praha – pól růstu ČR veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 7.10.2016 - 7.10.2017