Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6802/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/131 - k návrhu na úpravu rozpočtu vl. hl. m. Prahy kapitoly 0680 - OPP MHMP a k návrhu na poskytnutí grantů hl. m. Prahy k výročí 100 let vzniku samostatného rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6803/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/64 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2018 městským částem hl. m. Prahy na výkup pozemků rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6804/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/18 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6805/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/3 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 0940 - INF MHMP v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6806/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/44 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 2804/46 v k.ú. Nusle do vlastnictví hl.m. Prahy a o zřízení věcného břemene (pro výstavbu trasy I.D metra) rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6807/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/8 - k realizaci pokračování projektu Systémová podpora výuky českého jazyka jako cizího jazyka ve 21 MČ hl. m. Prahy - síť škol rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
OVO-6808/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.37/111 - k návrhu na poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů rozpočtové opatření OVO 17.5.2018 - 16.5.2020
SCZ-6757/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MEDICO Beauty Clinic s.r.o. oznámení SCZ 17.5.2018 - 16.7.2018
SCZ-6743/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru zubní lékařství pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.5.2018 - 28.6.2018
SCZ-6744/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru endokrinologie a diabetologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.5.2018 - 28.6.2018
OCP-6777/2018 EIA - oznámení záměru „Odstavné kolejiště v areálu Opravny tramvají“ oznámení OCP 17.5.2018 - 18.6.2018
TSK-6737/2018 část pozemku č.p.2513, 2510, 2512 v k.ú. Nové Město záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6739/2018 Sokolovská / Florenc u OC Billa /, Praha 8,parc.č. 787/1, k.ú. Karlín záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6740/2018 Stavební úpravy BD Nuselská 2 / Čestmírova, P-4, k.ú. Nusle záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
ODA-6763/2018 K Barrandovu opatření ODA 17.5.2018 - 1.6.2018