Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-8441/2018 Strakonická P5 záměr TSK 10.8.2018 - 25.8.2018
SML-8445/2018 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti - J. Tancoš oznámení SML 10.8.2018 - 25.8.2018
HOM-8465/2018 pozemky parc. č. 1834, parc.č. 1835, parc.č. 1836/1 a parc.č. 1840/1 k. ú. Libeň záměr - Pronajmout HOM 10.8.2018 - 25.8.2018
PER-8437/2018 finanční manažer / manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 10.8.2018 - 24.8.2018
ROZ-8432/2018 spoluvlastnický podíl 1/6 - stavba bez čp/če (garáž) na pozemku parc.č. St. 4283, LV 3786 v k.ú. Beroun, obec Beroun dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 21.11.2018
ZSP-8440/2018 Vyhlášení Grantů hl. m. Prahy – Programů v oblasti prevence kriminality pro rok 2019 granty ZSP 9.8.2018 - 7.11.2018
ROZ-8426/2018 pozemky parc.č. 1179/98 a 1179/99 (ostatní plocha), včetně příslušenství (oplocení), LV 3736, v k.ú. Ujezd nad Lesy, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 19.9.2018
ROZ-8429/2018 rodinný dům Teplické Předměstí, č.p. 92 na pozemku parc.č. 1072, a pozemek parc.č. 1067 (zastavěná plocha), včetně příslušenství, LV 680, v k.ú. Bílina, obec Bílina, okr. Teplice, dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 19.9.2018
ROZ-8425/2018 spoluvlastnický podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 1033/2 a 1033/3, LV 2783 (ostatní plocha) včetně příslušenství (oplocení) v k.ú. Vysočany, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 11.9.2018
ROZ-8438/2018 rodinný dům Dubeč, č.p. 711 na pozemku parc.č. 1985 a pozemek parc.č. 1984 (zemědělský půdní fond), včetně příslušenství (oplocení), LV 1936 v k.ú. Dubeč, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 11.9.2018
ROZ-8424/2018 byt č. 1568/2 Kyje, č.p. 1568, byt. dům, na pozemku parc.č. 2882/4, 2885/2 a 2885/6 a podíl 4380/57065 na společ. částech domu a pozemku, LV 3374 a pozemek parc.č. 2255/7 (ostatní plocha), LV 3376, vše v k.ú. Kyje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 9.8.2018 - 6.9.2018
ZSP-8434/2018 Výběrové řízení na ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. Prahy Správa pražských hřbitovů výběrové řízení ZSP 9.8.2018 - 31.8.2018
SLU-8442/2018 Oznámení - Záměr poskytnutí výpůjčky nebytových prostor - Sál architektů, situovaný ve 4. patře objektu Staroměstské radnice, Praha 1 - Střední odborné škole managmentu a práva, s. r. o. (v termínu 18. 9. 2018 - 11. 11. 2018) oznámení SLU 9.8.2018 - 25.8.2018
ODA-8443/2018 Libušská 339 přípojka opatření ODA 9.8.2018 - 25.8.2018
TSK-8427/2018 Pod Hliništěm, zábor pro lešení záměr TSK 9.8.2018 - 24.8.2018