Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
HOM-0900/2018 zábory záměr HOM 13.12.2018 - 28.12.2018
HOM-0901/2018 zábory záměr HOM 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0931/2018 Holečkova, P5 záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
ODA-0932/2018 Pražská_PÚP-omezení NAD opatření ODA 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0933/2018 kpt. Stránského 1000/7, Praha 14, parc.č. 232/195, k.ú. Černý Most záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0934/2018 Rustonka - administrativní budova, zábor komunikace ohrada, zařízení staveniště záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0935/2018 ul.Blahníkova 436/14, Praha 3 - stavební zábor a kontejner záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0942/2018 mýtný domek oznámení TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0943/2018 mýtný domek oznámení TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0944/2018 veřejná soutěž - ryby Praha 5 oznámení TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0945/2018 Italská 6, par.č. 4098, k.ú. Vinohrady záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0946/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0947/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0948/2018 pronajmout část komunikace dle přílohy záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018
TSK-0949/2018 Křižíkova 37, Praha 8, parc.č. 812/1 k.ú. Karlín záměr TSK 13.12.2018 - 28.12.2018