Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8534/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/21 - k návrhu záměny zdrojů v rámci schváleného rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8535/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/66 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace poskytovateli zdravotních služeb, který poskytuje lékařskou rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8536/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/14 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků městským částem hl. m. Prahy jako doplatku na jejich podílu na finančních prostředcích obdržených jako rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8537/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/50 - k návrhu úplatného nabytí pozemků v k.ú. Letňany do vlastnictví hl.m. Prahy a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8538/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/5 - k návrhu na využití finančních prostředků určených na investiční akci RFD-TSK č. 0042131 Praha bez bariér rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8540/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/71 - k návrhu na uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy a jednotky Sboru dobrovolných hasičů městským částem hl. m. Prahy v roce 2017 z kap. rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8541/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/7 - k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2017 v kapitole 03 - Doprava za účelem zajištění rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8542/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/1 - k návrhu na poskytnutí investiční dotace Právnické fakultě Univerzity Karlovy na rekonstrukci páternosteru rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8543/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/74 - k návrhu na udělení grantů v rámci Celoměstských programů podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2017 a Programů rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8544/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/15 - k návrhu na poskytnutí účelové dotace městské části Praha - Satalice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8545/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/16 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8546/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/54 - k návrhu na bezúplatné nabytí technického zhodnocení majetku hl.m.Prahy a zařízení v k.ú. Vinoř z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-0781/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/52 - k návrhu na bezúplatné nabytí úprav komunikace a pozemků v k.ú. Modřany z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hl.m. Prahy rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8387/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.720 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap. 0662 - OZV MHMP - převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OVO-0801/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.719 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019