Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-8517/2018 Realizace projektu „Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Cikánka II“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8518/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku U Závisti“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8519/2018 Realizace projektu "Plán péče o přírodní rezervaci Homolka" veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8520/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku Dolní Šárka veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8521/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku Nad Mlýnem“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8522/2018 Správa, aktualizace a tvorba vektorových, rastrových a popisných uživatelských databází odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v období od 1.5. 2015 do 30.4. 2016. veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8523/2018 Správa, aktualizace a tvorba vektorových, rastrových a popisných uživatelských dat geografických informačních systémů Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy v období od 1.5. 2016 do 30.4. 2017 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8524/2018 Realizace projektu „Plán péče o přírodní rezervaci Divoká Šárka“ veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8526/2018 Monitorování vlivu pastvy ovcí a koz na rostlinná společenstva xerotermních stepí ve vybraných významných přírodních lokalitách na území Prahy a konzultační činnost veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8527/2018 Údržba vybraných významných přírodních lokalit v hl. m. Praze řízenou pastvou smíšenými stády ovcí a koz veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 31.3.2017 - 31.3.2018
OVO-8528/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/65 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční dotace poskytovatelům zdravotních služeb, kteří poskytují lékařskou rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8529/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/19 - k návrhu na uvolnění investiční rezervy pro MČ v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy a poskytnutí účelových investičních dotací městským částem hl. m. rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8530/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/18 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2016 (příp. v předchozích letech) k rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8531/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/12 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kapitole 03 - Doprava v návaznosti na transformaci Technické správy komunikací hl. m. Prahy na rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019
OVO-8532/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.25/17 - k návrhu na ponechání nevyčerpaných finančních prostředků příspěvkových organizací hlavního města Prahy z roku 2016 a let minulých a jejich využití rozpočtové opatření OVO 30.3.2017 - 30.3.2019