Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OTV-4461/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, Libeňské přístavy - povodňová čerpací stanice veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 20.9.2016 - 21.9.2017
OCP-6257/2017 Předměty propagující EVVO v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 19.9.2016 - 19.9.2017
OCP-4376/2017 Rekonstrukce objektu bývalé hájovny veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OCP 16.9.2016 - 15.9.2017
RED-4357/2016 Vyhlášení grantového řízení pro oblast národnostních menšin na rok 2017 granty RED 15.9.2016 - 15.9.2017
RED-4358/2016 Vyhlášení grantového řízení pro oblast integrace cizinců na rok 2017 granty RED 15.9.2016 - 15.9.2017
OTV-4276/2017 BABA II - rekonstrukce IS, etapa 0001 Východní část veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OTV 12.9.2016 - 13.9.2017
INF-4253/2017 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 9.9.2016 - 9.9.2020
OSI-4251/2017 Kolektor Hlávkův most veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.9.2016 - 10.9.2017
OSI-4252/2017 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, etapa 0002 Stoka H2 Běchovická veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 9.9.2016 - 10.9.2017
OTV-4269/2017 Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Troja veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OTV 9.9.2016 - 10.9.2017
OCP-6256/2017 Předměty propagující EVVO v Praze veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 8.9.2016 - 8.9.2017
OCP-4210/2017 Realizace projektu „Plán péče o přírodní rezervaci Divoká Šárka“ veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 7.9.2016 - 8.9.2017
FON-4185/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 6.9.2016 - 6.9.2017
INF-4164/2017 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Smlouva INF 5.9.2016 - 5.9.2026
INF-4160/2017 Zajištění kontinuity provozu platformy GIS IS HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 5.9.2016 - 4.9.2020