Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SVM-4154/2017 Dodávka elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hl. m. Prahy na roky 2017 a 2018 veřejná zakázka - Dodatečná informace SVM 5.9.2016 - 5.9.2019
SML-4153/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - TDI veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 5.9.2016 - 6.9.2017
OTV-4155/2017 stavba č. 3136 TV Satalice, etapa 0013 U Arborky veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek OTV 5.9.2016 - 6.9.2017
FON-4151/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 5.9.2016 - 5.9.2017
OCP-4141/2017 Výroba a dodání samolepek na nádoby SKO veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.9.2016 - 2.9.2021
SML-4095/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - RE veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SML 1.9.2016 - 2.9.2017
SML-4096/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - RE veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 1.9.2016 - 2.9.2017
SML-4097/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - RE veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 1.9.2016 - 2.9.2017
SML-4098/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - RE veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 1.9.2016 - 2.9.2017
SML-4099/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - RE veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 1.9.2016 - 2.9.2017
SML-4100/2017 VOŠ a SPŠ dopravní Masná, P 1 - rekonstrukce střechy - RE veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 1.9.2016 - 2.9.2017
INF-4053/2017 Zajištění kontinuity provozu platformy GIS IS HMP veřejná zakázka - Smlouva INF 31.8.2016 - 31.8.2021
ZIO-4069/2017 Dodání smaltovaných uličních tabulí – objednávka č. 1 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele ZIO 31.8.2016 - 31.8.2017
OCP-6255/2017 Předměty propagující EVVO v Praze veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise OCP 31.8.2016 - 31.8.2017
AMP-4033/2017 Servis výpočetní techniky veřejná zakázka - Výzva k podání cenové nabídky AMP 30.8.2016 - 30.9.2020