Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-8403/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.690 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0464 a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací v působnosti odboru SVC MHMP na rok 2017 rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OVO-8404/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.713 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OVO-0801/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.719 - k návrhu na použití finančních prostředků z peněžních fondů příspěvkové organizace Divadlo v Dlouhé a na úpravu rozpočtu kap. 0662 v r. 2017 rozpočtové opatření OVO 28.3.2017 - 28.3.2019
OTV-8314/2018 „TV Lochkov, etapa 0003 – Kanalizace II“, Výběr zhotovitele stavby č. 3103 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 27.3.2017 - 28.3.2018
OCP-8303/2018 Úpravy koryta vodního toku Rokytka v dílčích úsecích v k.ú. Hloubětín a Hrdlořezy veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 24.3.2017 - 31.3.2018
OCP-8304/2018 Zajištění pohotovostní služby a stanovení analýz vod a sedimentů při haváriích ve vodních tocích a nádržích ve správě hl. města Prahy v období 2016 - 2020 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 24.3.2017 - 31.3.2018
OVO-8270/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.660 - k návrhu na použití finančních prostředků z loterijních her pro hl.m. Prahu prostřednictvím Českého olympijského výboru rozpočtové opatření OVO 23.3.2017 - 23.3.2019
OVO-8161/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.605 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8162/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.607 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8163/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.604 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8164/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.609 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8165/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.608 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8166/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.614 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8167/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.613 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019
OVO-8168/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.615 - k návrhu na použití výnosů z prodeje majetku hlavního města Prahy ve správě příspěvkových organizací hlavního města Prahy za rok 2016 a k návrhu na rozpočtové opatření OVO 21.3.2017 - 21.3.2019