Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OSI-3779/2017 „Zelená Malovanka“, etapa 0001 Zelené stěny veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OSI 16.8.2016 - 17.8.2017
FON-3748/2017 Právní služby FON MHMP veřejná zakázka - Dodatečná informace FON 15.8.2016 - 16.8.2017
OTV-3751/2017 stavba č. 3127 "TV Běchovice, etapa 0026 Mladých Běchovic" veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OTV 15.8.2016 - 16.8.2017
INF-3727/2017 Poskytování služeb pro zajištění rozvoje systému PROXIO veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek INF 12.8.2016 - 13.8.2017
OCP-3710/2017 Podklady pro projekty ve Stromovce veřejná zakázka - Oznámení o zrušení zakázky OCP 12.8.2016 - 12.8.2017
OCP-3694/2017 Monitorování vlivu pastvy ovcí a koz na rostlinná společenstva xerotermních stepí ve vybraných významných přírodních lokalitách na území Prahy a konzultační činnost veřejná zakázka - Smlouva OCP 11.8.2016 - 11.8.2017
INF-3617/2017 Modernizace Informačního systému krizového řízení - modul Řízení a Řešení veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek INF 8.8.2016 - 9.8.2017
KUC-3611/2017 Zajištění trvalé technické správy a provozu III veřejná zakázka - Smlouva KUC 8.8.2016 - 8.8.2017
KUC-3612/2017 Zajištění trvalé technické správy a provozu Zastoupení hlavního města Prahy v Bruselu veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu KUC 8.8.2016 - 8.8.2017
SML-3592/2017 Českoslovanská akademie obchodní P2 - repase a výměna výplní fasádních otvorů veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek SML 5.8.2016 - 6.8.2017
SML-3593/2017 Českoslovanská akademie obchodní P2 - repase a výměna výplní fasádních otvorů veřejná zakázka - Protokol o posouzení kvalifikace SML 5.8.2016 - 6.8.2017
SML-3594/2017 Českoslovanská akademie obchodní P2 - repase a výměna výplní fasádních otvorů veřejná zakázka - Protokol z jednání hodnotící komise SML 5.8.2016 - 6.8.2017
SML-3598/2017 Českoslovanská akademie obchodní P2 - repase a výměna výplní fasádních otvorů veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise SML 5.8.2016 - 6.8.2017
AMP-3555/2017 Pravidelná údržba a potřebné opravy kartotéčního zařízení značky "Zippel" veřejná zakázka - Smlouva AMP 4.8.2016 - 31.12.2017
OCP-3558/2017 Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 veřejná zakázka - Evidenční list zakázky OCP 4.8.2016 - 5.8.2017