Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-7531/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1582 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a příspěvkové organizace Městská divadla pražská a uzavření smlouvy o podnájmu prostor Divadla Komedie rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7532/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1599 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7533/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1601 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7534/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1594 - k návrhu na uzavření dodatku č. 21 ke smlouvě č. DIL/21/04/004816/2009 na provedení stavby č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavby č. 9524 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7535/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1611 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02 a 04 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření II. rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7536/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1597 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7537/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1628 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7538/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1629 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7539/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1602 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7540/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1603 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7541/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1592 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 799 ze dne 17. 4. 2018 k záměru odboru informatiky MHMP na realizaci veřejné zakázky s názvem Zvýšení rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7542/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1598 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7543/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1622 - k úpravě rozpočtu běžných a kapitálových výdajů v kap. 09 v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 19.6.2018 - 18.6.2020
OVO-7574/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/193 - k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních prostředků na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb, řešení bezdomovectví a mapování bezbariérovosti na lokální úrovni městský rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020
OVO-7575/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.38/196 - k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 - Zdravotnictví a sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 (Integrační centrum Zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce rozpočtové opatření OVO 14.6.2018 - 13.6.2020