Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
KUC-3388/2017 Zajištění rautu pro akci Dny Kjóta v Praze veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise KUC 28.7.2016 - 29.7.2017
KUC-3390/2017 Nákup jízdenek MHD pro akci Habitat veřejná zakázka - Zpráva hodnotící komise KUC 28.7.2016 - 29.7.2017
KUC-3389/2017 Zajištění rautu pro akci Dny Kjóta v Praze veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele KUC 28.7.2016 - 28.7.2017
KUC-3392/2017 Nákup jízdenek MHD pro akci Habitat veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu KUC 28.7.2016 - 28.7.2017
OTV-3412/2017 stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0007 Komunikace U Náhonu veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OTV 28.7.2016 - 28.7.2017
KUC-3391/2017 Nákup jízdenek MHD pro akci Habitat veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele KUC 28.7.2016 - 27.7.2017
KUC-3393/2017 Nákup jízdenek MHD pro akci Habitat veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu KUC 28.7.2016 - 27.7.2017
OCP-3358/2017 Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele OCP 27.7.2016 - 31.7.2021
SML-3366/2017 Smlouva o poskytnutí právní služby - AK Jansta a Kostka x Magistrát hl. m. Prahy veřejná zakázka - Smlouva SML 27.7.2016 - 1.7.2019
INF-3307/2017 Poskytování servisní podpory programového vybavení FLUXPAM5 veřejná zakázka - Protokol o otevírání obálek INF 26.7.2016 - 27.7.2017
OCP-3271/2017 Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016-2025 veřejná zakázka - Smlouva OCP 25.7.2016 - 31.7.2026
OCP-3272/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 25.7.2016 - 25.7.2021
OCP-3273/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 25.7.2016 - 25.7.2021
OCP-3275/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Voctářova na území městské části Praha 8 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 25.7.2016 - 25.7.2021
OCP-3276/2017 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Zakrytá na území městské části Praha 4 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 25.7.2016 - 25.7.2021