Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
TSK-6726/2018 č. parc. 2481, k. ú. Nové Město, Tyršova 1814/5, Praha 2 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6727/2018 č. parc. 150/16, k. ú. Stodůlky, Klukovická 1530/8, Praha 5 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6728/2018 č. parc. 4635/204, k. ú. Modřany, Vokrojova 3379/2, Praha 4 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6729/2018 č. parc. 2922, k. ú. Ruzyně, Ciolkovského 853, Praha 6 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6730/2018 č. parc. 2502/1, k. ú. Nové Město, Malá Štěpánská 1928/11, Praha 2 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6731/2018 č. parc. 248/3, k. ú. Černý Most, naproti domu Doležalova 1036/2, Praha 14 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6733/2018 pronajmout část komunikace Úvoz, k.ú. Hradčany Praha 1 záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6734/2018 Sladkovského nám. 323/3, Praha 3, parc.č. 1156/4, k.ú. Žižkov záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6735/2018 záměr pronajmout část pozemku č.p. 2323/1 k.ú. Nové Město záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
TSK-6742/2018 Praha 7 Troja V Podhoří parc.č.1479/1,1479/4 ZS, IS přípojky záměr TSK 17.5.2018 - 1.6.2018
SCZ-6690/2018 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru pneumologie a ftizeologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.5.2018 - 28.5.2018
SCZ-6745/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Věra Šatánková oznámení SCZ 16.5.2018 - 15.7.2018
ODA-6755/2018 rekonstrukce ul. Zenklova - úprava DZ opatření ODA 16.5.2018 - 30.6.2018
SCZ-6699/2018 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 09.05. 2018 oznámení SCZ 16.5.2018 - 16.6.2018
SE7-6703/2018 zveřejnění návrhu koncepce Rakouské republiky Národní program nakládání s radioaktivním odpadem oznámení SE7 16.5.2018 - 15.6.2018