Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
SCZ-0858/2017 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru kardiologie pro území hl.m.Prahy výběrové řízení SCZ 17.7.2017 - 25.8.2017
EVM-0874/2017 Podíl 1/48 na - pozemky parc.č. 4260/3(orná půda) a parc.č. 4261/2(vodní plocha) Újezd nad Lesy, na LV 3926, v k.ú. Újezd nad Lesy, okr. Praha. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 24.8.2017
EVM-0868/2017 Byt č. 1514/4 Žižkov, bytový dům č.p. 1513-1515, na souboru pozemků, na LV 16161 a 16675, v k.ú. Žižkov, obec Praha. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 22.8.2017
EVM-0876/2017 Movitá věc - automobil ŠKODA OCTAVIA, VIN: TMBBG41U312432990, RZ: 3AV 3827. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 18.8.2017
EVM-0878/2017 Movitá věc - televize s dálkovým ovládáním BLAUPUNKT. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 18.8.2017
EVM-0879/2017 Movité věci - notebook ASUS; stolní PC DELL; fotoaparát LUMIX. dražební vyhláška EVM 17.7.2017 - 18.8.2017
PER-0877/2017 specialista / specialistka silničního správního úřadu v odboru dopravních agend volná pracovní místa na MHMP PER 17.7.2017 - 4.8.2017
HOM-0816/2017 Směna pozemků v k.ú. Smíchov - Garáže Popelka záměr - Směnit HOM 17.7.2017 - 3.8.2017
HOM-0855/2017 Směna pozemků v k.ú. Lahovice - Ing. Buleca a Maguire záměr - Směnit HOM 17.7.2017 - 3.8.2017
PER-0866/2017 referent / referentka evidence řidičů – agenda řidičských průkazů v odboru dopravněsprávních činností (3 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 17.7.2017 - 3.8.2017
ODA-0883/2017 Davidkova opatření ODA 17.7.2017 - 2.8.2017
HOM-0755/2017 pronájem pozemku parc.č. 2281/80 o výměře 15 m2 v k. ú. Holešovice záměr - Pronajmout HOM 17.7.2017 - 1.8.2017
PER-0867/2017 referent / referentka přípravy investic v odboru hospodaření s majetkem (2 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 17.7.2017 - 1.8.2017
HOM-0873/2017 parc. č. 1052/1 v k. ú. Krč a parc. č. 1770/75 v k. ú. Podolí záměr - Pronajmout HOM 17.7.2017 - 1.8.2017
ZIO-0884/2017 Vyhlášení nálezu movitých věcí (období 26. 6. 2017 - 14. 7. 2017) oznámení ZIO 17.7.2017 - 1.8.2017