Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
ROZ-0926/2018 odročení dražby na 19.2. 2019: spoluvlastnický podíl id. 1/12 - pozemek (lesní) parc.č. 570, LV 30, v k.ú. Lysolaje, obec Praha dražební vyhláška ROZ 12.12.2018 - 19.2.2019
ROZ-0925/2018 rodinný dům, Holousy, č.p. 1, na pozemku parc.č. St. 193 a soubor pozemků (ostatní plocha nebo zemědělský půdní fond), vše LV 255, v k.ú. Třebusice, obec Třebusice, okr. Kladno dražební vyhláška ROZ 12.12.2018 - 13.2.2019
SCZ-0950/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Yvona Šebková oznámení SCZ 12.12.2018 - 11.2.2019
SCZ-0951/2018 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Zuzana Gregorová oznámení SCZ 12.12.2018 - 11.2.2019
OCP-0904/2018 IPPC - Informace o rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení (13. změna) v zařízení „Pivovar Staropramen“ provozovatele Pivovary Staropramen s.r.o., se sídlem Nádražní 43/84, 150 00 Praha 5, IČ 24240711. rozhodnutí OCP 12.12.2018 - 11.1.2019
HOM-0857/2018 směnit pozemek parc.č. 2688/2 za část pozemku parc.č. 11/1 v k.ú. Hostivař záměr - Směnit HOM 12.12.2018 - 4.1.2019
PER-0952/2018 finanční manažer / finanční manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou (4 pracovní místa) volná pracovní místa na MHMP PER 12.12.2018 - 4.1.2019
PER-0953/2018 projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - na dobu určitou volná pracovní místa na MHMP PER 12.12.2018 - 4.1.2019
HOM-0784/2018 Majetkoprávní vypořádání formou směny v k.ú. Nedvězí u Říčan záměr - Směnit HOM 12.12.2018 - 2.1.2019
ODA-0912/2018 Komunikace pro rodinné domy, Praha 5-Lipence, ul. Boudova-doplněny podklady pro vydání rozhodnutí usnesení ODA 12.12.2018 - 27.12.2018
ODA-0936/2018 Bělehradská opatření ODA 12.12.2018 - 27.12.2018
ODA-0937/2018 Myslíkova opatření ODA 12.12.2018 - 27.12.2018
ODA-0938/2018 Žitná opatření ODA 12.12.2018 - 27.12.2018
ODA-0939/2018 Vinohradská opatření ODA 12.12.2018 - 27.12.2018
OVO-0954/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3076 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 2665 ze dne 16.10.2018 k návrhu na úpravu rozpočtu kapitoly 06 a poskytnutí individuálních účelových dotací v rozpočtové opatření OVO 11.12.2018 - 10.12.2020