Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-3821/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/19 - k návrhu na úplatné nabytí pozemku parc.č. 1604 v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OVO-3822/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.32/20 - k návrhu na úplatné nabytí pozemků v k.ú. Troja do vlastnictví hlavního města Prahy pro realizaci záměru Revitalizace veřejného prostoru Troja - rozpočtové opatření OVO 14.12.2017 - 14.12.2019
OPP-3733/2017 České dědictví UNESCO – povinně zveřejňované údaje - Závěrečný účet a zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2016 oznámení OPP 13.12.2017 - 31.12.2038
OVO-3765/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3116 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 03 - Doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3766/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3166 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3767/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3144 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3768/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3112 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Dodávka a implementace aplikačního zabezpečení provozovaných služeb rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3769/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3180 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a finančního vypořádání projektu z rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3770/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3181 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3771/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3117 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů na rok 2017 v kap. 03 - doprava rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3772/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3153 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3773/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3109 - k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Rozšíření deduplikačních úložišť“ rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3774/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3129 - k uvolnění finančních prostředků z kapitoly 0504, § 3541- Protidrogová politika rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3775/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3147 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019
OVO-3776/2018 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3146 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 o poskytnuté transfery z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče rozpočtové opatření OVO 12.12.2017 - 12.12.2019