Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6902/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1149 - k návrhu na úpravu limitu počtu zaměstnanců a limitu prostředků na platy příspěvkové organizace v působnosti odboru ZSP MHMP - Zdravotnická rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6903/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1172 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6904/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1159 - k aktualizaci dokumentu Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2018 - 2022 rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6905/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1169 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT určený na program rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6906/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1187 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 02, 04 a 05 v souvislosti s realizací energeticky úsporných opatření I. rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6907/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1206 - k návrhu na odpis zmařené investice, úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů a použití peněžních fondů příspěvkových organizací v působnosti rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6908/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1168 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6909/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1171 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním z rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6910/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1165 - k návrhu na převod finančních prostředků týkající se správy provozu zón placeného stání a dodávky na jejich vybavení (úprava rozpočtu kapitálových rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6911/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1207 - k zajištění financování projektu Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu hlavního města Prahy rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6912/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1170 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6913/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1156 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0662 - KUC MHMP v r. 2018 rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6914/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1197 - k úpravě rozpočtu závazných ukazatelů na rok 2018 v kap. 0416 na základě Výkazu o změnách v poskytovaných podpůrných opatřeních a jejich rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6915/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1201 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT pro soukromé školství rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020
OVO-6916/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1175 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer z Ministerstva zdravotnictví na specializační rozpočtové opatření OVO 22.5.2018 - 21.5.2020