Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OCP-9102/2018 Obnova historických sadů a alejí v k. ú. Vokovice a Ruzyně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9104/2018 Revitalizace starého sadu u Milíčovského lesa včetně výsadby domácích dřevin veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9105/2018 Obnova typických prvků krajinného rázu v k. ú. Motol a Ruzyně veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9106/2018 Zavedení extenzivního hospodaření v třešňovém sadu v k. ú. Vokovice v letech 2012 - 2015 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9107/2018 Revitalizace švestkového sadu v k. ú. Vokovice v letech 2012-2015 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9108/2018 Strojní kosení louky na části Ctěnického prameniště 2013 - 2015 veřejná zakázka - Skutečně uhrazená cena zakázky malého rozsahu OCP 2.2.2016 - 2.2.2020
OCP-9022/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
OCP-9023/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
OCP-9024/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 6 a Praha 17 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
OCP-9026/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Oznámení o zakázce OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
OCP-9027/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Zadávací dokumentace OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
OCP-9029/2018 Provozování sběrného dvora na území správních obvodů Praha 5 a Praha 13 veřejná zakázka - Odůvodnění OCP 29.1.2016 - 29.1.2021
INF-9011/2018 Podpora zálohovacího a archivačního software veřejná zakázka - Písemná zpráva zadavatele INF 29.1.2016 - 29.1.2019
INF-8987/2018 Podpora zálohovacího a archivačního software veřejná zakázka - Smlouva INF 28.1.2016 - 27.1.2021
INF-8995/2018 Rekonstrukce optické trasy veřejná zakázka - Smlouva INF 28.1.2016 - 28.2.2019