Úřední deska hlavního města Prahy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
 
Evidenční číslo Název Typ Odbor Vyvěšeno
OVO-6612/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1050 - k úpravě rozpočtu běžných výdajů vlastního hlavního města Prahy v kap. 0416 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6613/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1039 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na zajištění bydlení rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6614/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1048 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6615/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1019 - k návrhu na uzavření smlouvy NAP/03/07/000263/2018 s Českou republikou, Národním archivem o nájmu datové cely č. 3, která se nachází v budově rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6616/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1051 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2018 u škol a školských zařízení, zřizovaných hlavním městem Prahou a u škol a rozpočtové opatření OVO 9.5.2018 - 8.5.2020
OVO-6520/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1005 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Dětský domov Charlotty Masarykové a úpravu rozpočtu v kap. 0505, rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6521/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.994 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6522/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.993 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6523/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1016 - k návrhu na úpravu rozpočtu, úpravu celkových nákladů investičních akcí a čerpání fondu investic příspěvkových organizací v působnosti odboru ZSP rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6524/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.990 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6525/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.981 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy v kap. 04 - Školství, mládež a sport a úpravu rozpočtu příspěvkových organizací hl.m. Prahy, v působnosti rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6526/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.982 - k návrhu na úpravu rozpočtu kap. 0264 v roce 2018 v souvislosti s převedením ponechaných kapitálových prostředků příspěvkových organizací rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6527/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.972 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru Nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání pro rok 2018 rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6528/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.989 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2018 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Úřadu práce České republiky na aktivní rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020
OVO-6529/2019 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1013 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2018 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z MŠMT, určený na rozvojový rozpočtové opatření OVO 2.5.2018 - 1.5.2020